Firmy poszukiwane do współpracy

W związku z ubieganiem się przez spółkę Outworking SA o dofinansowanie projektu w ramach III Osi priorytetowe: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działania 3.1 „Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka”, Poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w roku 2016, prosimy zainteresowane podmioty o pobranie dokumentu zapytania ofertowego i postępowanie według instrukcji w nich zawartych:

  1. zapytanie ofertowe 01/2016 / dokument (PDF)formularz (DOC)
  2. zapytanie ofertowe 02/2016 / dokument (PDF)formularz (DOC)

 

INFORMACJA O WYBORZE

Dziękujemy za przekazane oferty, w wyniku ich analizy zdecydowano o wyborze następujących wykonawców:

  1. zapytanie ofertowe 01/2016 – DSBJ Grupa Doradcza Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  2. zapytanie ofertowe 02/2016 – 4 Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Logo Header Menu