Dla akcjonariuszy

Statut, Walne Zgromadzenia

Od 2012 roku działamy na rynku pracy tymczasowej. Do tej pory zrealizowaliśmy z sukcesem wiele projektów na terenie całej Polski. Od września 2017 roku główna działalność prowadzona jest przez spółkę akcyjną, natomiast w naszej grupie kapitałowej funkcjonują również inne spółki celowe.

Co nas wyróżnia?

Realizując usługi pracy szczególną uwagę poświęcamy organizowaniu pracy tymczasowej, szukaniu nowych i nowoczesnych metod wspomagających ten model pracy, optymalnych dla naszych Klientów i Pracowników.

W naszych działaniach koncentrujemy się na doradztwie, konsultacjach i audytach zmierzających do optymalizowania systemów zatrudnienia i wynagradzania pracowników u naszych Klientów. Staramy się na każdym kroku promować idee outsourcingu usług pracy i szkolić w tym zakresie zarówno Pracowników jak i Klientów.

Geneza

Grupa Outworking działa na rynku pracy tymczasowej od 2012 roku. Zrealizowaliśmy z sukcesem wiele projektów na terenie całej Polski. Stale się rozwijamy czego dowodem są kolejne biura terenowe i kolejni zadowoleni klienci i pracownicy.

Naszą kadrę charakteryzuje duże doświadczenie na rynku pracy tymczasowej zarówno po stronie klienta jak i agencji. Dzięki temu jesteśmy świadomi problematyki agencji pracy we wszystkich jej aspektach. Łączymy praktykę, wiedzę i pozycję rynkową dostawcy usług z doświadczeniem i świeżym spojrzeniem odbiorcy usług – użytkownika.

OUTWORKING SA

Z siedzibą w Poznaniu (61-502) przy ul. Langiewicza 2/10; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000572679, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział gospodarczy KRS; NIP: 7831730153; kapitał zakładowy: 2 100.000,00 zł, w całości wpłacony.