Outsourcing kadr i płac

Payroll

Uwolnij się od problemów z administracją i obsługą księgową pracowników.

Przejmiemy prowadzenie kadr i przeliczanie wynagrodzeń pracowników Twojej firmy. Weźmiemy odpowiedzialność cywilno-prawną oraz wobec urzędów za realizację tych zadań.

Odbierzemy od Ciebie wszelkie problemy w cenie miesięcznej opłaty ryczałtowej. Od formalnej obsługi zatrudnienia, poprzez obliczanie wynagrodzeń, zwolnienia, urlopy, PITy, po świadectwa pracy i zgłoszenia do PFRON.

Na czym polega outsourcing kadr i płac?

Outsourcing kadrowy to zespół specjalistycznych działań, które skutecznie wspomagają funkcjonowanie firm w zakresie zarządzania kadrami i płacami.

outworking-dlaczego-my

 

W administracji zewnętrznej kadr obejmują one:

 • tworzenie, prowadzenie i przechowywanie zgodnie z wymogami prawnymi dokumentacji pracowników;
 • pośrednictwo z ZUS;
 • porady w zakresie prawa pracy, prawa podatkowego i prawa ubezpieczeń, informowanie o bieżących zmianach w prawie;
 • pośrednictwo z właściwymi organami i instytucjami;
 • działania w zakresie medycyny pracy, kierowanie na niezbędne badania lekarskie;
 • kontrolę i organizację kursów BHP;
 • tworzenie raportów, sprawozdań i zestawień;
 • pomoc w czasie kontroli i inspekcji;
 • rejestr nadgodzin oraz ewidencję czasu pracy;
 • ewidencję i rozliczanie urlopów.

Administracja zewnętrzna płac natomiast realizowana jest przez następujące rodzaje działań:

 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z trwającą umową i regulaminem pracy;
 • planowanie i zarządzanie budżetem wynagrodzeń;
 • koordynacja wpłat do Urzędu Skarbowego, ZUS i PFRON;
 • naliczanie zasiłków oraz należnego wynagrodzenia podczas choroby;
 • rozwiązywanie kwestii rozliczeń za korzystanie z narzędzi służbowych: telefonów, samochodów itp.;
 • przechowywanie akt dotyczących płac pracowników zgodnie z wymogami prawnymi;
 • tworzenie raportów dla księgowości;
 • tworzenie raportów dla GUS;
 • reprezentacja przed urzędami i właściwymi organami;
 • tworzenie oraz rozliczanie umów o pracę, umów zlecenie i umów o dzieło;
 • wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach.

Nasze rozwiązania w zakresie payroll outsourcing

Proponujemy Państwu pełne uwolnienie się od problemów z administracyjną i księgową obsługą pracowników. Jesteśmy w pełni przygotowani do przejęcia wszelkich zagadnień do których nawiązuje prowadzenie kadr i płac Państwa pracowników. Nasz outsourcing obejmuje także podjęcie odpowiedzialności cywilno-prawnej przed właściwymi urzędami, organami i instytucjami.

outworking-dlaczego-my

W cenie miesięcznej opłaty ryczałtowej przejmujemy na siebie wszelkie problemy – od formalnej obsługi zatrudnienia poprzez obliczanie wynagrodzeń, zwolnienia, urlopy, PITy, po świadectwa pracy i zgłoszenia do PFRON.

Nasze usługi realizujemy w wielu miastach Polski, prowadzimy outsourcing kadr i płac w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie czy Łodzi.

Dlaczego my?

Zewnętrzna obsługa kadrowo-płacowa — mnogość korzyści

Skorzystanie z naszych usług może przynieść szereg korzyści Państwa firmie.

Podstawową zaletą naliczania wynagrodzeń i płac z Grupą OUTWORKING jest odciążenie firmy od procesów powtarzalnych. Dzięki temu ma ona szansę skoncentrować się na tym, co robi najlepiej. Potrzeba kontroli i troska o poprawność działań zostają zredukowane do minimum.

outworking-dlaczego-my

Co szczególnie istotne – outsourcing kadr i płac prowadzony jest przez grono specjalistów, doskonale znających się na przepisach prawa, prawidłowej organizacji prac oraz szeregu zasad rządzących kwestiami kadrowymi i księgowością. Zlecając obsługę kadrowo-płacową naszej firmie można mieć pewność, że każde podjęte działanie zostanie zrealizowane poprawnie, zgodnie z przepisami a wszelkie wprowadzane rozwiązania poparte będą kompetencjami i doświadczeniem naszych pracowników.

Prowadzenie kadr i płac – najwyższa jakość usług

Firma outsourcingowa musi oferować outsourcing HR zawsze na najwyższym poziomie i stale podnosić jego jakość. Dzieje się tak ze względu na mechanizm rynkowej konkurencji – co nie ma z kolei miejsca w przypadku wewnętrznego działu kadrowo-płacowego.

Ponadto firma oferująca payroll outsourcing musi zbudować, dobrać i szkolić zespół doświadczonych pracowników. Ponosi przecież odpowiedzialność za poprawność i jakość świadczonych przez siebie usług. Zlecając outsourcing HR naszej firmie mogą mieć też Państwo pewność przestrzegania obowiązujących regulacji prawnych.

Nasi Klienci mają dostęp do markowego systemu SEPIK, który udostępniamy w ramach naszej usługi. Dzięki jego zastosowaniu można na bieżąco kontrolować i weryfikować prace naszej firmy. Ponadto Klient otrzymuje ponad 20 nieodpłatnych raportów, outsourcing płac w wykonaniu Grupy OUTWORKING zapewnia więc doskonałe narzędzie analityczne w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w swojej firmie.

Outsourcing kadrowy jako optymalizacja kosztów firmy

Korzystając z usług firmy zewnętrznej przedsiębiorstwo nie ponosi kosztów inwestycji w zatrudnienie i szkolenie specjalistów, zakup systemu informatycznego oraz infrastrukturę IT. Są to inwestycje sięgające nawet kilkuset tysięcy złotych.

outworking-dlaczego-my

Co więcej, Klient nie ponosi kosztów utrzymywania i eksploatacji biura, wyposażenia czy materiałów biurowych. Outsourcing kadr i outsourcing płac dają Państwu możliwość korzystania ze specjalistycznej i na bieżąco aktualizowanej wiedzy oraz najnowszych technologii przy małych nakładach finansowych.

Outsourcing kadrowo-płacowy – bezpieczeństwo i wygoda

Bezpieczeństwo danych jest podstawą usług outsourcingowych. Umowy zawierają szereg zapisów, które regulują zagadnienia poufności danych, zabezpieczając Klienta przed wydostaniem się informacji poza organizację. Często outsourcing HR może być rozwiązaniem znacznie bezpieczniejszym niż własny dział kadrowo-płacowy. Wybierając obsługę w tym modelu mają Państwo pewność, że wrażliwe dane kadrowe i płacowe są niedostępne dla innych pracowników firmy. Wynika to z faktu utrzymywania i zarządzania danymi na serwerach Grupy OUTWORKING Polska oraz przekazywania pasków płacowych np. w formie kopert utajnionych. Jest to istotne, szczególnie jeśli chodzi o wynagrodzenia kadry zarządzającej.

Outsourcing kadr i płac – cennik

Zapraszamy do składania zapytań o wycenę naszych działań. Przygotujemy dla Państwa optymalną ofertę, dostosowaną do Państwa potrzeb i struktury firmy. Nasz outsourcing wyróżnia wysoka jakość, zawsze idąca w parze z korzystnymi cenami. Rozliczenie za wykonane przez nas prace następuje w formie comiesięcznej opłaty ryczałtowej.

 

Logo Header Menu