Praca tymczasowa

Czym jest praca tymczasowa?


Praca tymczasowa to oddelegowanie do Państwa firmy zrekrutowanych i wyselekcjonowanych pracowników, celem świadczenia pracy na rzecz Państwa firmy. Osoby te stają się formalnie naszymi pracownikami, a Państwa firma widnieje na ich umowie jako Pracodawca Użytkownik.

W codziennej współpracy zarządzacie Państwo nimi tak samo jak własna kadrą, jednak to na nas przeniesiony jest cały ciężar bieżącej  obsługi administracyjno-prawnej wynikającą z zatrudniania. W ten sposób wspólnie z Państwa firmą optymalizujemy koszty zatrudnienia i dążymy do zapewnienia potrzebnego poziomu dostępności zasobów ludzkich.

Główne korzyści


W Polsce pracownicy tymczasowi zyskują coraz większą popularność, ponieważ coraz większa ilość przedsiębiorców zauważa korzyści płynące z korzystania z tego rodzaju zatrudnienia pracowników. Do głównych korzyści zauważanych przez naszych klientów:

 • odciążenie (lub likwidacja) własnych służb odpowiedzialnych za procesy kadrowo-płacowe (HR),
 • możliwość skupienia się na szkoleniu i motywowaniu pracowników
 • elastyczność zatrudnienia, dostosowanie do ilości zleceń lub potrzeb produkcyjnych
 • dostęp do dużej bazy pracowników gotowych do podjęcia zatrudnienia,
 • zapewnienie współpracy ze specjalistami w zakresie rekrutacji,
 • profesjonalne przeprowadzenie procesów rekrutacji i selekcji,
 • szeroki zasięg publikowanych ogłoszeń,
 • możliwość weryfikacji umiejętności pracownika przed zatrudnieniem go na stałę,
 • tworzenie nawet na najprostszych stanowiskach dodatkowych etapów zatrudnienia (ścieżka kariery)
 • lepsza kontrola kosztów – rozliczenie odbywa się na podstawie jednej faktury VAT,
 • korzyści dla pracodawców płynące z przepisów o pracy tymczasowej – regulujące takie kwestie jak rozliczanie urlopów oraz terminy wypowiadania i przedłużania umów,
 • brak konieczności prowadzenia teczek osobowych pracowników,
 • troska o wizerunek Pracodawcy Użytkownika

Logo Header Menu