Outsourcing pracowniczy

Czym jest outsourcing pracowniczy?


Od rekrutacji do kontroli efektywności – odciążamy Państwa od procesów administracyjnych, pomagając skoncentrować się na celach biznesowych. Możecie Państwo zatrudnić pracownika (lub cały dział) na dłuższy okres bez zwiększania liczby zatrudnionych pracowników, powierzyć mu zadania i narzędzia (delegacje, samochód służbowy, telefon). Formalnym pracodawcą będzie Outworking. Przekazanie na zewnątrz zarządzania pracownikami, którzy będą zatrudniani przez Outworking to wymierne korzyści: oszczędność czasu, niższe koszty obsługi, elastyczność w obsadzaniu stanowisk. Jest to kolejny krok w kierunku oddalania się od problemów kadrowo płacowych w porównaniu z zatrudnianiem pracowników tymczasowych. Tu Outworking przejmuje zarządzanie zespołami i odpowiedzialność za realizację przez nich zadań i procesów.

Państwo koncentrujecie się na zadaniach podstawowych, a pracę zorganizuje i wykona Outworking.

Do głównych korzyści korzystania z outsourcingu / leasingu pracowniczego należą:

  • obniżenie kosztów – posiadamy bardzo dużą bazę kandydatów, jednocześnie prowadząc kilka rekrutacji – skalowanie pozwala obniżyć koszty znalezienia pracowników dla naszych klientów
  • dostęp do naszych specjalistów i prawników specjalizujących się w procesach kadrowych pozwala zniwelować ryzyko popełnienia błędów
  • znaczne przyspieszenie procesów kadrowych
  • odpowiedzialność za wypłatę wynagrodzeń, opłacenia składek ZUS, wysyłania pracowników na badania okresowe i organizowanie zastępstw leży po stronie Outworking
  • odpowiedzialność za prowadzenie teczek pracowniczych przechodzi na Outworking
  • większa szansa na dotarcie do wykwalifikowanych specjalistów
  • brak konieczności tworzenia działu kadr i płac w Państwa firmie

Logo Header Menu