Znajdujemy i dostarczamy Twoich pracowników.

Zarządzamy kadrami i płacami w Twojej firmie.

Praca tymczasowa to oddelegowanie do Państwa firmy pracowników wyselekcjonowanych według ściśle określonych przez Was kryteriów. Na czas trwania powierzonych zadań zatrudnione osoby stają się naszymi pracownikami. Przejmujemy obsługę administracyjno-prawną wynikającą z ich zatrudniania. W ten sposób wspólnie z Państwa firmą optymalizujemy koszty zatrudnienia i niwelujemy ryzyko związane z niepewną sytuacją ekonomiczną.

Korzyści dla Państwa to możliwość elatycznego dostosowywania poziomu zatrudnienia do unikatowych potrzeb kadrowych bez ponoszenia kosztów zwolnień, rekrutacji i zatrudnienia pracowników, uwolnienie się od związanej z tym obsługi administracyjnej, odpowiedzialności prawnej i kontaktu z instytucjami kontrolującymi. Outworking działając na mocy ustawy o pracy tymczasowej przejmuje na siebie praktycznie wszelkie zadania i odpowiedzialność związaną z zatrudnieniem pracowników na dowony okres czasu, dopasowując optymalnie formę ich zatrudnienia – Państwo otrzymacie jedynie fakturę za wykonaną usługę.

Jeśli poszukujecie Państwo nowego  pracownika, nic nie równa się z testem opartym na realnej kilkumiesięcznej pracy. Wybrany wspólnie z Państwem kandydat będzie formalnie naszym pracownikiem, a Państwo bez ryzyka wynikającego z zatrudnienia go na stałe – możecie analizować jego przydatność.  Jeśli po ustalonym czasie wybrana osoba spełnia Państwa oczekiwania i jest zainteresowana podjęciem pracy na etacie, możecie związać się z danym pracownikiem umową o pracę.

Od rekrutacji do kontroli efektywności – odciążamy Państwa od procesów administracyjnych, pomagając skoncentrować się na celach biznesowych. Możecie Państwo zatrudnić pracownika (lub cały dział) na dłuższy okres bez zwiększania liczby zatrudnionych pracowników, powierzyć mu zadania i narzędzia (delegacje, samochód służbowy, telefon). Formalnym pracodawcą będzie Outworking. Przekazanie na zewnątrz zarządzania pracownikami, którzy będą zatrudniani przez Outworking to wymierne korzyści: oszczędność czasu, niższe koszty obsługi, elastyczność w obsadzaniu stanowisk. Jest to kolejny krok w kierunku oddalania się od problemów kadrowo płacowych w proównaniu z zatrudnianiem pracowników tymczasowych. Tu Outworking przejmuję zarządzanie zespołami i odpowiedzialność za realizację przez nich zadań i procesów. Państwo koncentrujecie się na zadaniach podstawowych, a pracę zorganizuje i wykona Outworking.

Jeśli do wykonania ściśle określonego zadania konieczny jest manager, konsultant czy specjalista o specyficznych kwalifikacjach, Outworking wybierze i zaprezentuje Państwu wyselekcjonowanych kandydatów, a następnie oddeleguje ich do zrealizowania określonego zadania w Państwa Firmie.

Państwo kupicie usługę – Outworking do jej wykonania dobierze najleszego wykonawcę i optymalny sposób jego zatrudnienia, przejmie odpowiedzialność za wykonanie umowy. Nie ma ograniczeń wynikających z oczekiwanych przez Państwa kwalifikacji kandydatów, czasu trwania kontraktu, miejsca jego realizacji.

Decydując się na zatrudnienie nowego pracownika, skorzystajcie Państwo z naszej pomocy – na pewno zaoszczędzicie czas i związane z przeprowadzeniem akcji rekrutacyjnej koszty.

Gwarantujemy profesjonalizm wynikający z doświadczenia i dostępu oraz stałego kontaktu z rynkiem osób poszukujących pracy. W oparciu o określone przez Was kryteria lub zaproponowane profile znajdziemy odpowiednich kandydatów, wstępnie ich zweryfikujemy i przygotujemy Państwu spotkania z grupą najlepszych – ostateczną decyzję o wyborze podejmujecie Państwo sami.

Taki cykl będziemy mogli powtarzać, w zależności od uzgodnionych warunków aż do skutku – obejmujemy wykonywaną usługę gwarancją.

Lepsze wrogiem dobrego” – to odnosi się również do optymalizacji systemów zatrudnienia i wynagradzania pracowników. Gotowi jesteśmy, we współpracy z Państwem, wykonać audyt poddając analizie i ocenie system działający u Was. Licząc na możliwość podjęcia dalszej współpracy usługę taką wykonamy bezpłatnie łącząc ją z doradztwem wskazującym możliwą optymalizację sposobów zatrudnienia i wynagradzania pracowników. Wielość form i możliwości zatrudnienia wynikająca z polskiego prawa pozwala znaleźć najwłaściwsze rozwiązania – najtańsze, najbardziej elastyczne i najmniej absorbujące przedsiębiorcę pozostawiając mu czas na koncentrowanie się na działalności podstawowej.
Wykonania usługi nie uzależniamy od podjęcia przez Państwa dalszej współpracy z nami choć niewątpliwie na nią liczymy.

Proponujemy Państwu pełne uwolnienie się od problemów z administracyjną i księgową obsługą pracowników. Jesteśmy w pełni przygotowani do przejęcia wszelkich zagadnień związanych z prowadzeniem kadr i rachuby płac Waszych pracowników. Wiąże się to z przejęciem również odpowiedzialności cywilno-prawnej oraz wobec urzędów za realizację tych zadań. W cenie miesięcznej opłaty ryczałtowej przejmujemy na siebie wszelkie problemy – od formalnej obsługi zatrudnienia poprzez obliczanie wynagrodzeń, zwolnienia, urlopy, PITy, po świadectwa pracy.

W ramach tej usługi realizujemy także na życzenie działalność związaną z przeprowadzaniem obowiązkowych szkoleń BHP, ppoż i innych.

O nas

Dowiedz się więcej o Outworking


Zapraszamy do współpracy!

Logo Header Menu