Leasing pracowniczy

Leasing pracowniczy

Leasing pracowniczy daje możliwość skorzystania z cennych zasobów pracowniczych innego pracodawcy. Umożliwia wynajem pracownika lub zespołu pracowników na określony czas lub w celu wykonania określonego zadania. Korzystający z leasingu pracodawca, czyli leasingobiorca, uzyskuje w ten sposób wsparcie ekspertów, których trudno byłoby mu pozyskać w krótkim czasie
z rynku pracy. Dzięki temu unika przestojów w pracy i niemal natychmiast uzyskuje rozwiązanie skrojone na miarę swoich aktualnych potrzeb.

Czym jest leasing pracowniczy?

Leasing pracowniczy to czasowy wynajem pracownika zatrudnionego w jednej firmie przez drugą firmę. W ramach tego rodzaju współpracy pracodawcy mogą wypożyczać specjalistów z innych firm lub z agencji pracy tymczasowej. Wyróżnia się tak zwany body leasing, czyli wynajem pojedynczego pracownika, oraz team leasing, czyli wynajem całego zespołu.

Celem leasingu jest zapewnienie pracodawcy-użytkownikowi zasobów ludzkich niezbędnych do wykonania określonego zadania lub zapełnienia luki w zatrudnieniu przez określony w umowie czas. Przy wynajmie pracowniczym zachodzi zatem trójstronny stosunek między pracodawcą-użytkownikiem, agencją użyczającą oraz pracownikiem. Zależność między nimi określają umowa leasingowa pracodawcy z leasingodawcą oraz umowa o pracę pracownika z agencją.

Kiedy warto skorzystać z leasingu pracowniczego?  

Leasing pracowniczy dotyczy zarówno ekspertów danej dziedziny, jak i pracowników szeregowych, produkcyjnych i fizycznych.   

Warto skorzystać z leasingu pracowniczego, kiedy:  

  • występuje zapotrzebowanie na pracownika, który ma rozwiązać konkretne zadanie lub pracować przez ustalony okres czasu; 
      
  • zwiększa się tymczasowe zapotrzebowanie na siły robocze lub zastępstwo nieobecnego specjalisty; 
     
  • koszty przestoju w pracy są wyższe niż koszt wynajmu pracownika. 

Leasing pracowniczy - zalety:

oszczędność kosztów zatrudnienia pracownika

oszczędność czasu, jaki pochłania poszukiwanie, rekrutacja i wdrażanie nowego pracownika

brak konieczności zwiększania zatrudnienia w firmie

pewność korzystania z usług sprawdzonych specjalistów

brak konieczności prowadzenia dokumentacji pracowniczej, szkolenia, zapewniania opieki socjalnej i innych świadczeń

gwarancja rozwiązania skrojonego pod określone cele i wymagania

Leasing pracowniczy w Outworking - dlaczego warto?

zapewniamy profesjonalną obsługę klienta przez cały czas trwania współpracy;

szukamy rozwiązania aż do skutku, czyli do uzyskania akceptacji kandydata przez pracodawcę;

zajmujemy się całością formalności - w tym prowadzeniem dokumentacji, kierowaniem pracownika na badania lekarskie oraz wypłacaniem wynagrodzeń;

starannie dobieramy najlepszych z dostępnych kandydatów do realizacji określonych celów;

w razie nieobecności pracownika z leasingu zapewniamy pracodawcy pracownika zastępczego o zbliżonych kompetencjach;

w razie potrzeby szkolimy pracownika i wdrażamy go w zadania

Zapytaj o cenę!

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Outworking!

Przygotujemy dla Ciebie najlepszą propozycję, dostosowaną
do indywidualnych potrzeb i struktury Twojego przedsiębiorstwa.

Cena za outsourcing pracowniczy różni się w zależności od stanowisk pracowników, zakresu współpracy, rodzaju formy zatrudnienia i wielu innych czynników. Każda oferta jest sporządzana indywidualnie.

Oferta dla Pracodawcy

Poznaj wszystkie usługi które świadczymy!

Praca tymczasowa

Rekrutacja

Outsourcing pracowniczy

Kadry i płace

Audyt i doradztwo

Inne usługi

Lokalizacja

ul. Langiewicza 2/10,
61-502 Poznań

Telefon kontaktowy

Adres email

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami