Outsourcing HR

Czym jest outsourcing HR

Outsourcing HR to oddelegowanie całości lub części zadań działu księgowo-personalnego firmy do zewnętrznego specjalisty
od zasobów ludzkich. Specjalista ten nie staje się formalnie pracownikiem firmy. Zostaje raczej partnerem działającym
na jej rzecz, ale poza strukturami jej organizacji.

Współpraca z niezależnym dostawcą niesie za sobą szczególnie dużo korzyści zwłaszcza w dziedzinie HR, gdyż perspektywa kompetentnego specjalisty z zewnątrz pozwala na bardziej obiektywną ocenę panujących w firmie procesów i zasobów ludzkich.

Outsourcing HR w OUTWORKING - korzyści:

Optymalizacja zatrudnienia, w tym szacowanie rentowności pracowników i przeprowadzanie koniecznych zwolnień

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej

Nadzór nad archiwum akt pracowniczych

Ocena procesów i zależności panujących w firmie
i wdrażanie bardziej konstruktywnej polityki personalne

Wzrost motywacji pracowników przekładający
się na ich lepsze efekty i zwiększoną wydajność

Wzrost świadomości pracowników w zakresie zarządzania swoim czasem pracy i efektywnych technik współpracy w zespole

Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów

Opracowywanie systemu motywacji pracowników i tworzenie przyjaznego pracownikom środowiska pracy

Rozpoznawanie potencjału i potrzeb pracowników i projektowanie ich ścieżek rozwoju w obrębie organizacji

Szkolenia pracowników w wybranym zakresie

Skorzystaj z outsourcingu HR w Outworking!

Outsourcing usług HR to elastyczne rozwiązanie, które dopasowuje się precyzyjnie
do potrzeb Twojej firmy. Warto z niego skorzystać, by móc w pełni wykorzystać potencjał swoich pracowników, zwiększyć bezpieczeństwo prawne i stworzyć strategię personalną, która pozwoli sprawniej osiągać cele biznesowe.

Wybierz outsourcing HR z Outworking!

Lokalizacja

ul. Langiewicza 2/10,
61-502 Poznań

Telefon kontaktowy

Adres email

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami