Outsourcing HR

Coraz więcej firm postrzega efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi jako klucz do bardziej dynamicznego rozwoju. W tym celu decydują się skorzystać z outsourcingu HR, który często przynosi im więcej korzyści niż wewnętrzny dział kadr i płac. Delegując zadania zewnętrznym specjalistom pracodawcy odciążają swoich pracowników, zyskują szerszą perspektywę na problemy w swojej firmie oraz otrzymują profesjonalną strategię rozwoju w oparciu o zasoby ludzkie swojej firmy.

Dowiedz się, czym jest outsourcing HR, kiedy szczególnie opłaca się z niego skorzystać i jakie jeszcze korzyści przynosi firmom inwestującym w to rozwiązanie.

Czym jest outsourcing HR?

Outsourcing HR to inaczej oddelegowanie całości lub części zadań działu księgowo-personalnego firmy do zewnętrznego specjalisty od zasobów ludzkich. Specjalista ten nie staje się formalnie pracownikiem firmy. Zostaje raczej partnerem działającym na jej rzecz, ale poza strukturami jej organizacji. Współpraca z niezależnym dostawcą niesie za sobą szczególnie dużo korzyści zwłaszcza w dziedzinie HR, gdyż perspektywa kompetentnego specjalisty z zewnątrz pozwala na bardziej obiektywną ocenę panujących w firmie procesów i zasobów ludzkich.

Kiedy warto zdecydować się na outsourcing HR?

W życiu firmy pojawia się wiele momentów, w których warto skorzystać z usług outsourcingu HR. Zwykle pracodawcy zwracają się po pomoc specjalistów w sytuacjach kryzysowych, takich jak konflikty czy sprawy o mobbing. Nie jest to jednak regułą, gdyż wiele firm korzysta z tych usług również w okresach normalnego funkcjonowania zespołu dla zwiększenia jego potencjału. Warto skorzystać z pomocy specjalistów od zasobów ludzkich między innymi wtedy, gdy:

 • w firmie zdarzają się okresowe fale zwolnień i chcemy im zapobiec w przyszłości;
 • firma nie cieszy się dobrą opinią na rynku pracy i doświadcza trudności w znalezieniu odpowiednich pracowników;
 • wśród kadr panuje stagnacja, spowolnienie i niska motywacja;
 • zależy nam na zbudowaniu strategii personalnej, która zapewni długoterminowe efekty;
 • nie chcemy zatrudniać kolejnej osoby do działu HR i ponosić związanych z tym kosztów i ryzyka;
 • pojawiają się konflikty lub ryzyko mobbingu;
 • dział kadr i płac wydaje się być przeciążony pracą;
 • zmieniają się przepisy prawne, co pociąga za sobą ryzyko kontroli dokumentacji pracowniczej lub księgowej;
 • chcemy możliwie najszybciej usprawnić procesy w firmie korzystając ze skutecznych precyzyjnych rozwiązań, a nie z metody prób i błędów.

Co możesz zlecić specjalistom od HR w ramach outsourcingu?

Współpraca z zewnętrznymi specjalistami od HR może przebiegać na wiele różnych sposobów. Niektóre firmy zlecają im wykonanie określonego krótkoterminowego zadania, inne przekazują specjalistom na stałe część swych obowiązków, czy to z dziedziny miękkiego, czy twardego HR.

Outsourcing usług HR może obejmować na przykład następujące działania:
rekrutacja pracowników lub tylko jej wybrane etapy;

 • prowadzenie księgowości lub jej wybranych zadań, takich jak sporządzanie listy płac, przyznawanie nagród, czy zarządzanie funduszem świadczeń socjalnych;
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej;
 • nadzór nad archiwum akt pracowniczych;
 • ocena procesów i zależności panujących w firmie i wdrażanie bardziej konstruktywnej polityki personalnej;
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów;
 • optymalizacja zatrudnienia, w tym szacowanie rentowności pracowników i przeprowadzanie koniecznych zwolnień;
 • opracowywanie systemu motywacji pracowników i tworzenie przyjaznego pracownikom środowiska pracy;
 • rozpoznawanie potencjału i potrzeb pracowników i projektowanie ich ścieżek rozwoju w obrębie organizacji;
 • szkolenia pracowników z firmowego działu HR w wybranym zakresie.

Komu dedykowany jest outsourcing HR?

Outsourcing HR to usługi dedykowane w równym stopniu dużym i małym firmom z rozmaitych branż. Do niedawna częściej kojarzone były z korporacjami i przedsiębiorstwami o dużym kapitale, mogącymi pozwolić sobie na opłacenie dedykowanego specjalisty. Obecnie jednak usługi te upowszechniły się na tyle, że stały się znacznie bardziej dostępne, opłacalne i pożądane również przez mniejsze firmy. Ich właściciele dobitniej odczuwają bowiem zależność między zatrudnieniem odpowiedniej kadry a sukcesem firmy.

Jakie korzyści zapewnia firmom outsourcing HR?

Outsourcing usług HR może okazać się rozwiązaniem, które odblokuje potencjał rozwojowy firmy i skieruje ją na drogę do sukcesu. W zależności od potrzeb danego przedsiębiorstwa i wdrożonych praktyk, tej rodzaj współpracy może generować różnego rodzaju korzyści. Należą do nich między innymi:

 • zmniejszenie rotacji pracowniczej i wynikających z niej kosztów i okresów przestoju w pracy;
 • stworzenie zespołu wzajemnie dopełniających się i harmonijnie współpracujących talentów;
 • bardziej efektywne dostosowanie pracowników do stanowisk w firmie z uwzględnieniem ich mocnych i słabych stron, potencjału rozwojowego i potrzeb;
 • poprawa pionowej i poziomej komunikacji w firmie;
 • wzrost motywacji pracowników przekładający się na ich lepsze efekty i zwiększoną wydajność;
 • redukcja ryzyka wystąpienia problemu mobbingu lub dyskryminacji pracowników;
 • wzrost świadomości pracowników w zakresie zarządzania swoim czasem pracy i efektywnych technik współpracy w zespole;
 • optymalizacja kosztów zatrudnienia pracowników;
 • odciążenie działu kadr i płac oraz zwiększenie jego wydajności;
 • poprawa wizerunku firmy i przyciągnięcie do niej większej liczby zmotywowanych i utalentowanych kandydatów w dłuższej perspektywie;
 • wzrost bezpieczeństwa prawnego firmy, jaki zapewnia zgodne z aktualnymi przepisami prowadzenie dokumentacji i zarządzanie danymi osobowymi.

Połączenie różnych działań w ramach kompleksowej strategii HR pozwala usprawnić funkcjonowanie całej firmy i nakierować jej poszczególne zasoby na bardziej efektywne osiąganie jej celów biznesowych.

Dlaczego outsourcing opłaca się szczególnie w dziedzinie HR?

Outsourcing jest dobrym rozwiązaniem w różnych dziedzinach usług, jednak to właśnie w zarządzaniu zasobów ludzkich ta forma współpracy okazuje się szczególnie korzystna. Jest tak dlatego, że w pracy nad relacjami, komunikacją i profilem psychologicznym pracowników niezwykle ważne jest zachowanie obiektywności.

Pracownicy wewnętrznego działu kadr nie są wolni od subiektywnych odczuć i mechanizmów działających w ich relacjach z innymi pracownikami. Szerszą perspektywę na firmowe środowisko mają natomiast zewnętrzni specjaliści. Fakt ten jest szczególnie istotny w sytuacji, gdy korzystamy z ich usług w celu rozwiązania firmowych konfliktów lub przeprowadzenia redukcji zatrudnienia.

Czy outsourcing HR przynosi firmom zyski finansowe?

Outsourcing HR jest inwestycją, która poprzez usprawnienie funkcjonowania firmy z czasem zaczyna przynosić wymierne zyski. Efekty takie jak zmniejszenie rotacji i przestojów w pracy czy optymalizacja zatrudnienia pozwalają zaoszczędzić na kolejnych procesach rekrutacji i wydatkach na nierentownych pracowników. 

Z kolei lepiej zmotywowany personel, sprawniejszy system komunikacji czy efektywnie dobrane w zespoły talenty pozwalają zwiększyć wydajność firmy. Z biegiem czasu efekty te przekładają się na realne i długoterminowe korzyści finansowe.

Dlaczego warto skorzystać z outsourcingu HR w Outworking?

Outsourcing specjalistów HR z Outworking to gwarancja współpracy z profesjonalistami i znalezienia rozwiązań dla firmowych problemów. Wśród największych zalet korzystania z naszych usług wymienić można:

 • wysoki know-how naszych pracowników, którzy stale podnoszą swoje kompetencje;
 • elastyczność form współpracy;
 • oszczędność czasu, jaka dają rozwiązania precyzyjnie nakierowane na cel;
 • niskie koszty obsługi i brak konieczności ponoszenia kosztów pracowniczych;
 • wysoka skuteczność w działaniu.

Przyspiesz rozwój swojej firmy, korzystając z profesjonalnego outsourcingu HR w Outworking

Outsourcing usług HR to elastyczne rozwiązanie, które dopasowuje się precyzyjnie do potrzeb firmy. Warto z niego skorzystać, by móc w pełni wykorzystać potencjał swoich pracowników, zwiększyć swoje bezpieczeństwo prawne i stworzyć strategię personalną, która pozwoli sprawniej osiągać cele biznesowe.

Wybierz outsourcing z firmą, która zapewnia usługi HR szyte na miarę potrzeb i celów Twojego biznesu.

Skontaktuj się z nami!

Sprawdź, w czym jeszcze możemy Ci pomóc