Audyt i doradztwo

Profesjonalne doradztwo w zakresie zatrudniania i wynagradzania pracowników


Gotowi jesteśmy, wykonać audyt poddając analizie i ocenie  system zatrudnienia i wynagradzania pracowników działający u Państwa. Licząc na możliwość podjęcia dalszej współpracy, usługę taką wykonamy bezpłatnie łącząc ją z doradztwem wskazującym możliwą optymalizację sposobów zatrudnienia i wynagradzania pracowników. Wielość form i możliwości zatrudnienia wynikająca z polskiego prawa pozwala znaleźć najwłaściwsze rozwiązania – najtańsze, najbardziej elastyczne i najmniej absorbujące przedsiębiorcę pozostawiając mu czas na koncentrowanie się na działalności podstawowej.

Przy pomocy analizy SWOT, modelu SIMONA i innych narzędzi jesteśmy w stanie przygotować dla Państwa propozycję optymalizacji formy i warunków zatrudnienia w Państwa firmie, a przy pomocy modelu “Learn-Build-Measure” jesteśmy w stanie pomóc Państwu w optymalnym wdrożeniu go

Logo Header Menu